00:00 - 20. mars 2020

Mikrobenes makt over menneskene?

I likhet med klimakrisen og koronaviruset, er antibiotikaresistens en motfortelling til menneskets selvtilstrekkelighet. 

Innføring i mikrober: Krigen mot bakteriene er en journalistisk skrevet, lett tilgjengelig bok ment for allmennheten. Foto: Science Photo Library / NTB scanpix

«Aldri tidligere har antibiotikaresistens vært en større trussel og behovet for løsninger mer akutt», sa Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktøren for Verdens helseorganisasjon, nylig. Det er derfor gledelig at det i den siste tiden har kommet flere populærvitenskapelige bøker om bakterier, antibiotika og resistens. I 2018 kom for eksempel Vidunderkuren av forfatter og lege Sophie Berg, og nå foreligger Krigen mot bakteriene av journalist og forfatter Erik Martiniussen.

Krigen mot bakteriene er en journalistisk skrevet, lett tilgjengelig bok ment for allmennheten. Martiniussen syr sammen intervjuer med pasienter, helsepersonell, forskere og gårdbrukere i innland og utland med forskningsresultater og historiske beretninger. Målet har vært å fortelle historien om hvordan vi har havnet der vi er i dag og hva vi kan gjøre med det.

Boken har fire deler. I «Krisen» settes scenen: infeksjonssykdommenes tilbakekomst. Andre del gjør et sveip gjennom medisinens, bakterienes og antibiotikas historie. I «Syndefallet» hører vi om fremveksten av de multiresistente bakteriene MRSA, VRE og ESBL, og om hvordan landbruket spiller en nøkkelrolle i utviklingen og begrensningen av antibiotikaresistens. I siste del presenterer forfatteren mulige løsninger for å begrense problemet.

Annonse