00:00 - 13. mars 2020

Klokkene ringer for oss

Dag O. Hessen lurer på om menneskeheten er i stand til å trekke verden tilbake fra vippepunktet. Kanskje vil de nærmeste månedene gi ham svaret?

Forandring: Koronaviruset stiller oss overfor et dilemma beslektet med klimakrisen og naturtapet. Kan vi sammen klare å forandre våre mest grunnleggende vaner til fellesskapets beste? I den internasjonale avgangshallen på JFK-flyplassen var det god plass 7. mars. Foto: Spencer Platt / Getty Images

Det mangler ikke på engelskspråklige, populærvitenskapelige oversiktsbøker som forteller oss om hvor prekær situasjonen er for klima og natur. De utkommer nærmest månedlig. Dessuten har vi de siste årene sett en rekke internasjonale bestselgere som zoomer inn på problemstillinger som den sjette masseutryddelsen av arter vi (overbevisende) hevdes å være i ferd med å forårsake, eller ideen om rewilding, altså tilbakeføringen av kulturlandskaper til naturen, eller selvsagt klimaendringene og deres omveltende konsekvenser. Det er fristende å si at det går tretten på dusinet i denne populærvitenskapelige undersjangeren.

Men ikke på norsk. Og ikke skrevet med den – særlig til sjangeren å være – språklige nysgjerrigheten, intellektuelle påståeligheten og moralske innstendigheten som Dag O. Hessen, Norges suverent sterkeste formidler av naturvitenskapelig kunnskap, besitter.

Hans nylig utgitte Verden på vippepunktet er viktig av den selvfølgelige grunn at dette alvoret rett og slett ikke kan poengteres ofte nok. Men også fordi den skjærer klart igjennom på et punkt der deler av miljøbevegelsen fremdeles er i ferd med å riste av seg villfarelsene, og store deler av politikken, næringslivet og folkemeningen fortsatt henger fullstendig fast i myra: «Grønn vekst» er en illusjon. Her er Hessen befriende utvetydig. Vi må rett og slett, som poeten Rilke så uforglemmelig formulerer det, forandre vårt liv.

Annonse