00:00 - 13. mars 2020

Klokkene ringer for oss

Dag O. Hessen lurer på om menneskeheten er i stand til å trekke verden tilbake fra vippepunktet. Kanskje vil de nærmeste månedene gi ham svaret?

Forandring: Koronaviruset stiller oss overfor et dilemma beslektet med klimakrisen og naturtapet. Kan vi sammen klare å forandre våre mest grunnleggende vaner til fellesskapets beste? I den internasjonale avgangshallen på JFK-flyplassen var det god plass 7. mars. Foto: Spencer Platt / Getty Images
Annonse