00:00 - 06. mars 2020

– Fortiden blir det eneste stedet du kan gå til

Den britiske journalisten Angela Saini har dykket ned i vitenskapen som støtter ideen om rase som noe biologisk. 

Vil aldri fungere: Eugenikk, læren om hvordan man kan forbedre den menneskelige befolkningens biologiske kvalitet, ble forrige måned et hett tema i Storbritannia. Vitenskapsjournalist Angela Saini er av den mening at eugenikk kan virke fristende på politikere som ønsker å slippe å håndtere store sosiale spørsmål, men vil aldri fungere i praksis. 

– Intensjonen var absolutt å skrive en forskningsbok, sier den britiske vitenskapsjournalisten Angela Saini.

– Men når du ser på vitenskapen, og forstår at så mye av raselæren og arvehygienen ikke var motivert av vitenskapelige oppdagelser, men av politikk og datidens klima, da blir fortiden det eneste stedet du kan gå til. For svarene ligger ikke i vitenskapen.

Sainis prisvinnende og kritikerroste bok Superior: The Return of Race Science kom ut i fjor. At hun har dekning for undertittelen, «rasevitenskapens retur», fikk man sist påvist nå i februar, da det kom frem at Andrew Sabisky, nyansatt rådgiver til Storbritannias statsminister Boris Johnson, tidligere har uttalt seg positivt om eugenikk (hvordan forbedre den menneskelige befolkningens biologiske kvalitet). Sabisky, som siden trakk seg fra stillingen, skal blant annet ha hevdet at en «permanent underklasse» kan unngås ved å påtvinge folk langtidsvirkende prevensjon.

Annonse