00:00 - 06. mars 2020

– Fortiden blir det eneste stedet du kan gå til

Den britiske journalisten Angela Saini har dykket ned i vitenskapen som støtter ideen om rase som noe biologisk. 

Vil aldri fungere: Eugenikk, læren om hvordan man kan forbedre den menneskelige befolkningens biologiske kvalitet, ble forrige måned et hett tema i Storbritannia. Vitenskapsjournalist Angela Saini er av den mening at eugenikk kan virke fristende på politikere som ønsker å slippe å håndtere store sosiale spørsmål, men vil aldri fungere i praksis. 
Annonse