00:00 - 06. mars 2020

Døden og meg

Stig Aasvik inviterer leserne inn i et selvmedlidenhetens sirkus.

Memento mori: I Årets døde forsøker hovedpersonen å skaffe seg en form for oversikt over døden. Illustrert ved Nikolai Astrups tegning Legemlige aandelige Evige, uten år. Foto: MISF / Astruptunet / Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Annonse