00:00 - 13. mars 2020

Det som viskes ut

Fotograf Eivind H. Natvig har fulgt en prest på Helgelandskysten gjennom syv år. Slik viser han oss kameraet som minnearbeider.

Alle foto: Eivind H. Natvig / fra boken «Kom, for alt er ferdig»
Annonse