00:00 - 13. mars 2020

Det som viskes ut

Fotograf Eivind H. Natvig har fulgt en prest på Helgelandskysten gjennom syv år. Slik viser han oss kameraet som minnearbeider.

Alle foto: Eivind H. Natvig / fra boken «Kom, for alt er ferdig»

Først et foto av en godt voksen mann. Han har oljehyre og står foran en RIB. Mørkt og truende hav, store snøfiller driver gjennom lufta. Et karrig landskap, men båten er moderne og glitrer i glassfiber og stål. På neste bilde ser vi ham tydeligere. Nå er bildet delt i to: I høyre del den grovt bygde mannen i et enkelt baderom, bar overkropp, en barberhøvel glir over den bare issen. I venstre del av bildet ser vi innover i en gammel trekirke. Vi ser nedover det langstrakte skipet, som vi forstår skal symbolisere den hellige veien, «via sacra», omkranset av menighetens enkle pinnestoler. I enden av rommet koret, med prekestol, krusifiks, hvit duk, altertavle, lysestaker og kandelabre.

To bilder og scenen er satt for boken Kom, for alt er ferdig. Det krevende havet, som kan gi av sin overflod, men som vi aldri vil klare å beherske. Dessuten en slitt mannskropp i kontrast til det helliges elementer. Den rene, hvite duken på alteret. Heter den ikke korporale, av corpus, som betyr kropp? Vi ser for oss sakramentene – brød og vin, Jesu legeme, mens han pleier kroppen sin. Begynnende mage, linoleum på gulvet, en enkel panelovn på veggen.

Det er altså presten det skal handle om. Fotograf Eivind H. Natvig har fulgt ham gjennom syv år, i havgapet på Helgelandskysten. Den har 12 000 øyer, holmer og skjær, de aller fleste er ubebodde. Med sensitivt kamera har han fanget prestens virke i sognet Lurøy og Træna, i et vilt og vakkert landskap, men med periferiens truede og skjøre hverdagsliv. Noen klorer seg fast, andre flytter. Tolv steder holder han prekener – i Aldersund kirke, Lurøy kirke, Skolestua på Sørnesøy, Bekkestua på Kvarøy. Ikke minst Mariakapellet på Sørsolvær. Les det siste en gang til. Finnes det vakrere navn på et kirkested her i landet?

Annonse