00:05 - 07. februar 2020

Verdensmester i beskjedenhet

Keiser Augustus var en av de første som skjønte ideologiens betydning for stabiliseringen av et tvilsomt regime.

Hærføreren: Keiser Augustus (63 f.kr–14 e.kr) slåss seg inn i vår kollektive hukommelse med list og brutalitet, skriver Morgenbladets anmelder.  Foto: Spencer Arnold Collection / Getty Images

Tidsregningen vår tar utgangspunkt i noen turbulente år i romersk politikk for vel 2000 år siden. Med klokskap og råskap nedkjemper han som vi kaller «keiser Augustus», utallige medbeilere til makten. Hærføreren var en fjern slektning av Caesar og slåss seg inn i vår kollektive hukommelse med list og brutalitet. Augustus er en av de første som skjønner ideologiens betydning for stabiliseringen av et tvilsomt regime. 

Han forstår at man må gjøre seg selv til helten i en fortelling om man skal ha noen sjanse til å tilkjempe seg makten og beholde den for seg og sin slekt. Augustus er en mester i å plassere bestikkelser og til å finne et språk for sin historiske rolle som gjør all videre opposisjon utsiktsløs. Han er den mest mafiøse og løgnaktige politiker Italia noen gang har fostret, og sannelig greier han også å snike seg inn i fortellingen om den fredsæle frelseren som blir født i Betlehem på hans vakt.

Keiserens gode vett. Uten en god porsjon selvskryt er det ingen som kan lykkes. Men sjelden har noen forstått mer av betingelsene for skaffe seg og beholde makten. Nå foreligger Augustus’ egne ord på norsk i en utmerket oversettelse og nyttige kommentarer av Hilde Brendeford Andreassen. En av de beste bøkene som er skrevet om maktkampen i Roma før og etter Caesar – Tom Hollands Dynasty – The Rise and Fall of the House of Caesar (2015) – kan anbefales til et videre studium om keiserens selvskryt skulle vekke nysgjerrigheten. Også de blant oss som vesentlig har sine kunnskaper om romersk politikk fra Asterix og Obelix, vil ha glede av keiserens egne ord og hans totale skamløshet.

Annonse