00:00 - 14. februar 2020

Sveve over murer

Flere av vår tids mest spennende forfattere er egenrådige globetrottere som skriver i krysningspunktet mellom essay og roman. Blant dem finner vi Eduardo Halfon.

I Jerusalem: Tidlig i boken er den reisende i Midtøsten. Arkivfoto: Sofie Amalie Klougart

Flere av de siste femti årenes mest spennende forfattere har vært utpreget nomadiske og til dels dokumentariske prosaister som skriver fiksjon i krysningspunktet mellom essay, roman og kortprosa.

Som en følge av egne migrasjonserfaringer, blandet kulturbakgrunn eller liv i historisk omstridte grenseterritorier, fremviser forfattere som V.S. Naipaul, Olga Tokarczuk, Michael Ondaatje, W.G. Sebald, László Krasznahorkai, Claudio Magris og Jenny Erpenbeck et kosmopolitisk engasjement og en fruktbar mistenksomhet i møte med hevdvunne sannheter om fedrelandet, religionen, folket.

De er selvstendige globetrottere som svever over land og århundrer med flyvende røtter. Blant de siste skuddene på denne stammen er Eduardo Halfon.

Annonse