00:05 - 07. februar 2020

I folkets tjeneste

Ole Henrik Magga er en svært viktig skikkelse i moderne norsk historie. Biografien kunne gjerne ha brakt oss enda tettere på ham.

En viktig mann: Det er førti år siden Ole Henrik Magga sto på barrikadene i kampen mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget. Nå er han 72 år gammel og i full vigør. Men i boken om Maggas liv burde fokuset vært skarpere innstilt på hovedpersonen. Foto: Rolf M. Aagaard

«Om tilbudene til samiske barn er dårlige, står det enda verre til med undervisningen om samene i den norske skolen,» heter det i en relativt fersk hovedfagsoppgave som forfatteren av denne boken om Ole Henrik Magga refererer til. Hvis vi går ut fra at det er riktig, hvor godt kjent er da bokens hovedperson? Hvem vil lese denne boken?

Det er gått førti år siden den staute unge mannen i samisk kofte sto på barrikadene i kampen mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget. Fremdeles er han i full vigør, 72 år gammel. Kampen var høydramatisk og handlet om mer enn naturvern i forbindelse med en omfattende vannkraftutbygging. Konflikten utviklet seg til å bli et kraftig sammenstøt mellom den norske urfolksminoriteten, samene, og det norske storsamfunnet med regjeringene Nordli og Brundtland i førersetet.

Annonse