Annonse
00:05 - 07. februar 2020

Fred og velsignet glemsel

Å fortelle om holocaust er svært vanskelig. Kroatiske Dasa Drndić sin store dokumentarroman Trieste er blant bøkene som viser at det ikke er helt umulig.

Erindring: Nazistene brukte den gamle risfabrikken Risiera di San Sabba i Trieste som konsentrasjonsleir. Det rettslige oppgjøret etter ugjerningene her fant først sted i 1976, og bare en person ble dømt. In absentia. Omrisset på veggen viser sporene etter leirens krematorium. Foto: C. Balossini / Getty Images
Annonse

I den moderne, seriøse litteraturen om holocaust – uansett blandingsforhold mellom fiksjon og historisk sannhet – er spørsmålet om iscenesettelsen av informasjon det helt sentrale. Å fortelle om det som nesten ikke lar seg fortelle, og i hvert fall ikke fullt ut lar seg begripe, stiller forfatteren, for ikke å si kulturen som sådan, overfor en formidabel intellektuell og litterær utfordring. I tiårene etter krigen sto spørsmålet åpent om lidelsen i det hele tatt kunne få fortellingens form, eller om dødsleirenes og utryddelsenes og forfølgelsenes erfaringsverden rett og slett var hinsides språket.

I de 75 årene som har gått siden frigjøringen av Auschwitz, har forfattere og historikere vist at det riktignok er vanskelig, men likevel mulig å fortelle om holocaust. Gjennom poesi, romaner, erindringsbøker, dokumentarfilmer, historieverk har forfattere, kunstnere og historikere tråkket den møysommelige og presisjonskrevende veien mot fortellinger og forståelser.

De seneste tyve årene har vi sett stadig nye, vellykkede forsøk på å finne en form som åpner katastrofen opp for oss på nye måter. Eksempler kan være Espen Søbyes uhyre kildenære bok Kathe, alltid vært i Norge, Daniel Mendelsohns både selvbiografiske og talmud-teoretiske Forsvunnet eller Steve Sem-Sandbergs nesten dokumentarisk-historiske roman De fattige i Lodz. Den kroatiske forfatteren, dramatikeren og kritikeren Dasa Drndić (1946–2018) sin bok Trieste, som opprinnelig kom i 2007, og som nå utgis på norsk, er ytterligere et sterkt eksempel på en slik form- og erkjennelsesmessig nyvinning.

Annonse