00:00 - 28. februar 2020

Den svenske gullalderen

En kortfattet, oversiktlig og høyinteressant industrihistorie.

Svensk bilindustri: Lakkering av volvoer, Göteborg 1960-tallet. Foto: Kamerareportage / TT / NTB scanpix

Kortkritikk

Tom Petersson

Den svenska industrins segertåg 1945–1965

151 sider

Dialogos Förlag 2020

Tom Petersson, som er dosent i økonomisk historie ved Uppsala universitet, har skrevet en kortfattet, oversiktlig og høyinteressant industrihistorie. Petersson hevder at for Sverige trer de to første tiårene etter verdenskrigen frem i et romantisk lys av økonomisk vekst og positiv samfunnsutvikling.

Den eksportorienterte industrien utnyttet de gunstige forholdene på de internasjonale markedene og ble motoren i økonomien. De sentrale drivkreftene var jernmalmsgruvene, stålverkene og skipsverftene samt bilindustrien. På begynnelsen av 1960-tallet kom den årlige økonomiske veksten opp i syv-åtte prosent. 

Det er mye å lære av denne lille boken om store svenske foretak og sentrale personer. Veksten skapte behov for import av arbeidskraft, og det var italienske industriarbeidere, finner, tidligere amerikautvandrede svensker og sudettyske flyktninger som ble forsøkt rekruttert. Svenska Kullagerfabriken (SKF) satset på norditalienere. Göteborgfirmaet hadde forbindelser med Fiat-konsernet i Torino. Der var det overskudd på kvalifiserte arbeidere og disse ville ifølge Petersson SKF ville lokke til seg. Det kom også 200 000 finner til Sverige, en stor del av dem fikk arbeid i industrien. Fra 1945 til 1965 økte antallet innbyggere født i utlandet fra 100 000 til 400 000.

På bare 151 sider får Petersson plass til en rekke slike anskueliggjørende observasjoner som setter industrihistorien i sammenheng med den brede samfunnsutviklingen. Boken forklarer hvorfor Sverige sammen med Tyskland har en høyere andel industrisysselsatte enn andre vesteuropeiske land. En lignende bok finnes dessverre ikke for Norge.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse