00:00 - 10. januar 2020

Utsiden som forsvant

Den viktigste kunsten i menneskets geologiske tidsalder er den som synliggjør mennesket som natur, skriver Sigurd Tenningen.

Antropocen: I den menneskeskapte tidsalderen, antropocen, lagres menneskelig aktivitet og industriell ekspansjon i jordsmonnet og atmosfæren. Her fra kanalgraving i Yangtse-elven i Kina. Foto: Adrian Greeman / Construction Photography / Getty Images
Annonse