00:00 - 10. januar 2020

Uoppklart politisk mord i Norge i 1994? Høres spennende ut! skriver Ane Farsethås.

Uoppklart politisk mord i Norge i 1994? Høres spennende ut! skriver Ane Farsethås.

Mannen som falt: Mye dreier seg så langt om feilene som ble gjort i etterforskningen. Foto fra serien: Discovery Networks Norway

I Dag Solstads roman Armand V. bruker hovedpersonen Armand mye tid på å tenke på sin gamle studiekamerat Paul Buer, som plutselig er blitt del av et nasjonalt drama. Buer har nemlig undersøkt spørsmålet om tåke på den mulige hovedflyplassen på Hurum, og er forferdet over det han har funnet.

Tilhengerne av Gardermoen er ikke interessert i å høre på sannheten og tausheten strekker seg opp i de høyeste politiske kretser. Når diplomaten Armand møter sin gamle venn igjen finner han et menneske redusert til én interesse: Buer er sannhetssøkeren med skingrende stemme i ensom kamp mot en likegyldig verden.

I Solstads roman fungerer Buer først og fremst som motpol til den distanserte toppdiplomaten Armand: Burde Armand, som i stor grad har lekt seg gjennom jobben, og som føler en viss avsmak for idealister av Buers type, selv engasjere seg? Paul Buer er en fiktiv person, men grunnrisset i hans kamp og striden om flyplasståken er identisk med en virkelig historie. Forskeren Jan Wiborg døde kort tid før han ifølge seg selv skulle offentliggjøre nyheter om saken. Han hevdet at han var truet.

Annonse