00:00 - 10. januar 2020

Tidens forbannede elv

Jenny Erpenbeck er en av Europas viktigste samtidsforfattere og helt hjemme i Historien.

Gjennom det seneste tiåret har Jenny Erpenbeck markert seg som en av Europas mest stortenkende samtidsforfattere. Her er hun fotografert hjemme i Berlin i 2017. Arkivfoto: Christian Belgaux

«Hva har mennesket igjen for sitt strev, for alt det strever med under solen?» spør Forkynneren i den vondeste og klokeste av Bibelens bøker. «Slekter går, og slekter kommer, men jorden er alltid den samme.» Det samme spørsmålet ulmer fra sidene i den tyske forfatteren Jenny Erpenbecks lille roman Hjemsøkelse, først utgitt i 2008, nå oversatt til norsk. Og den samme påminnelsen om menneskets forgjengelighet og stedets varighet ligger til grunn for fortellingens enkle, men svært virkningsfulle premiss: Her oppholder vi oss nemlig på et vakkert lite stykke jord, ved en landsens innsjø et stykke utenfor Berlin. Et sommerhus bygges, beboere går, beboere kommer, det gjør også ulike totalitære regimer, men romanen holder blikket festet på jordstykket.

Gjennom det seneste tiåret har Erpenbeck (f. 1967) markert seg som en av Europas viktigste og mest stortenkende samtidsforfattere. Den første norske oversettelsen kom så sent som i 2017, med den litt bagatellmessige, men likevel fullt ut levende romanen Gå, gikk, har gått, og i 2018 kom den store romanen Alle dagers ende (på tysk i 2012). Her fortelles historien om den samme kvinnens liv flere ganger, og for hver gang flyttes dødstidspunktet lenger frem i tid.

1900-tallet, tyskernes ekstreme århundre, er Erpenbecks sentrale litterære anliggende, og mer enn noe annet utmerker romanene hennes seg ved at hun griper det an helt uten blygsel og berøringsangst. Hun tar ikke fem tyske mark for å åpne en roman med tilbaketrekningen av en isbre, eller å gjøre raske sveip gjennom historiske traumer andre forfattere lister seg bekymret forbi. Jenny Erpenbeck er hjemme i Historien.

Annonse