00:00 - 10. januar 2020

Kontinental rovdrift

Tore Linné Eriksens afrikahistorie er en triumf av en bok, med ett alvorlig feilskjær.

Afrika er vår alles krybbe. Her: Hodeskalle fra Homo rhodesiensis avbildet på Nasjonalmuseet i Addis Ababa, Etiopia. Foto: Addis Ababa National Museum / NTB Scanpix

Afrika er vår felles historie. Det var på det afrikanske kontinentet menneskene oppsto, hvor våre forgjengere utviklet sine overdimensjonerte hjerner og tok sine første skritt. Og det er på det afrikanske kontinentet vi har bodd mesteparten av tiden, inntil vi spredte oss til resten av verden for et sted rundt 45 000 år siden. «Vi er alle afrikanere», er tittelen på det første kapittelet som setter tonen i Tore Linné Eriksens imponerende og rikt illustrerte historiebok Afrika – Fra de første mennesker til i dag.

Siden tidenes morgen, eller i hvert fall siden 1960-tallet, har historikeren Eriksen vært en av Norges fremste Afrika-aktivister og folkeopplysere. I over femti år har han bidratt til å fortelle en alternativ historie om verdens fattigste kontinent enn den tilsynelatende uendelige strømmen av dårlige nyheter, om flom, tørke, korrupsjon, borgerkrig og sult. Afrika er også et rikt kontinent: rikt på natur, ressurser, kultur og historie. Eriksen har vært forsker, redaktør, politisk aktivist og han har vært med på å bygge opp utviklingsstudiet som eget fag ved Høgskolen i Oslo/Oslomet, der han nå er professor emeritus.

Ett kontinent. Afrika er vår alles krybbe. Det million år lange perspektivet er ett av hovedgrepene i boken. Det gir en høyere himmel over historien, og tvinger frem en refleksjon når man kommer til kolonitidens herjinger, den stadige utbyttingen av det afrikanske kontinentet, og ikke minst til dagens flyktningstrøm som vi selv i stor grad har lagt grunnlaget for. Som det heter i et yorubaordtak fra Nigeria: «Den som skiter på stien, møter fluer på tilbakeveien.»

Annonse