00:00 - 10. januar 2020

I Sebalds fotspor

W.G. Sebald ble kjent som en fornyer av romanen gjennom sin bruk av fotografier. Fotograf Jiri Havran har gått opp igjen den tyske forfatterens vandringer og fotografert motivene hans på nytt.

Paris: I Sebalds bok Austerlitz besøker hovedpersonen Jacques Austerlitz det franske nasjonalbiblioteket i sine undersøkelser for å finne ut hva som skjedde med hans jødiske familie. Alle foto: Jiri Havran
Annonse