00:00 - 10. januar 2020

I Sebalds fotspor

W.G. Sebald ble kjent som en fornyer av romanen gjennom sin bruk av fotografier. Fotograf Jiri Havran har gått opp igjen den tyske forfatterens vandringer og fotografert motivene hans på nytt.

Paris: I Sebalds bok Austerlitz besøker hovedpersonen Jacques Austerlitz det franske nasjonalbiblioteket i sine undersøkelser for å finne ut hva som skjedde med hans jødiske familie. Alle foto: Jiri Havran

Bøkene til forfatteren W.G. Sebald (1944–2001) skiller seg fra det meste annet av skjønnlitteratur, på flere måter, men én måte er mer umiddelbart iøynefallende enn de andre: De inneholder fotografier. Noen er av steder, gjenstander eller mennesker som dukker opp i fortellingen, andre har motiver med en mer uklar forbindelse til teksten, alle er i svart-hvitt.

Disse fotografiene har vært utsatt for en ikke ubetydelig mengde fascinasjon og analyse siden Sebald begynte å slå igjennom internasjonalt i andre halvdel av 1990-tallet med bøker som De utvandrede (1993) og Saturns ringer (1995). Noen har vektlagt fotografienes karakter av å være dokumentariske spor – virkelighetseffekter i andre potens – i tekster som både har selvbiografiske innslag og gjerne beskjeftiger seg med virkelige hendelser og personer. Andre har lest fotografiene inni Sebalds undersøkelse av Europas destruktive historie i det 20. århundret, som en slags traumatiske flashbacks fra fortiden. Mens atter andre har valgt å konsentrere seg om det spillet mellom fiksjon og virkelighet som Sebalds fotografier også kan innby til. Viser de egentlig det teksten gir inntrykk av?

En av dem som i de seneste årene har latt seg fascinere av Sebalds bilder, er den norsk-tsjekkiske fotografen Jiri Havran. På tampen av fjoråret utkom han med boken Photo after Sebald: A New Way of Looking at W.G. Sebald’s photographs, der han har oppsøkt mange av stedene man finner avfotografert hos Sebald – og fotografert dem på nytt.

Annonse