00:00 - 10. januar 2020

Det gode liv under forstørrelsesglasset

Adferdspsykologiens far ga seg romanen i vold da han skulle se for seg fremtidens samfunn.

Adferdspsykologiens far, B.F. Skinner, skrev også en roman. Foto: Apic / Getty Images

Kan vi forske oss frem til oppskriften på det gode liv? Adferdspsykologiens far, B.F. Skinner, prøvde. Når en mindre kjent side av arbeidet hans, romanen Walden II, for første gang er oversatt til norsk, byr resultatet allerede i forordet på overraskelser.

«Det er nå allment akseptert at den amerikanske levemåten må endres», skrev Skinner i 1976. Det med den allmenne aksepten kan åpenbart diskuteres, men utsagnet understreker radikaliteten hos en tenker som for over femti år siden tar for gitt at USAs makt vil bli forbigått av Kinas og at den økologiske katastrofen er menneskehetens største utfordring. At teknologiens krymping av avstander ville gi folk lyst til å bo i spredte småsamfunn, slo vel heller ikke helt til.

Men i Skinners fremtidsvisjon har en gruppe mennesker dannet nettopp et slikt lite samfunn (Walden II), som eksperimenterer med hvordan man kan få mest mulig livsglede og nytte ut av færrest mulig ressurser – alt (selvfølgelig) basert på adferdspsykologiske prinsipper.

Annonse