00:00 - 13. desember 2019

Fuglene vil ete fyrstenes kjøtt

De fattiges krig er en tordentale, en svovelpreken, en formaning og en besvergelse.

Protagonisten: Hovedpersonen i De fattiges krig er teologen Thomas Müntzer, hvis omflakkende karriere som prest og predikant ledet ham til det tyske bondeopprøret i 1524-1525. Her er en illustrasjon av Müntzer under slaget om Frankenhausen i mai 1525. Foto: Nastasic / Getty Images

Bibelen er en radikal bok. Det må ha vært litt av grunnen til at middelalderens makthavere var så redde for at den skulle bli oversatt til språk som folk forsto. Bakteppet for skrivingen av Éric Vuillards bok De fattiges krig er de ukentlige demonstrasjonene som har foregått i franske byer det siste året. Men vår tids protestanter, de gule vestene, nevnes ingen steder i boken.

Vuillard starter med Gutenbergs bibel, utgitt i Mainz i 1450. Den var riktignok på latin, men innebar en teknisk revolusjon, siden den ble trykt med flyttbare bokstaver. Dermed var det mulig å produsere mange flere eksemplarer enn om munker skulle skrevet ett og ett. «Og bøkene hadde ynglet som mark i kroppen», som Vuillard skriver, med et av mange barokke bilder.

En grusom tørst. Bokens hovedperson er teologen Thomas Müntzer, født i 1490 i Stolberg, et stykke fra Leipzig. En omflakkende karriere som prest og predikant leder ham til slagmarken under det tyske bondeopprøret i 1524–1525, da de fattige reiste seg mot føydalherrene.

Annonse