00:00 - 08. november 2019

Skrivingas tankespor

I Merethe Lindstrøms litteratur blir det meir og meir tydeleg at å skrive er ein måte å tenke på.

Foto: H. Armstrong Roberts / Getty Images H. Armstrong Roberts/ClassicStoc
Annonse