00:00 - 01. november 2019

Livsnødvendige kjensgjerninger

Oskar Mendelsohns historie om jøder i Norge viser en heroisk tro på kraften i opplysning og humanisme, skriver Espen Søbye.

Liten minoritet, store tap: Moritz Gorwitz (1913-2010) utenfor Gamlebyens blikkenslagerverksted i 1985. Familiebedriften holdt til i Arupsgate 2, Oslo, fra 1914 til 1989. Foreldrene og syv av Moritz Gorwitz' søsken ble deportert, og vendte ikke tilbake. Foto: Kari Gorwitz

Noen av de mest skjellsettende begivenhetene i dette korte århundret grep direkte inn i den norske historikeren Oskar Mendelsohns liv. Det skjedde selv om han befant seg i en tilsynelatende fredelig europeisk periferi langt fra de dramatiske hendelsenes sentrum. Han ble født i Trondheim i 1912 og døde i Oslo i 1993. Han levde med andre ord gjennom hele det den britiske historikeren Eric Hobsbawm har kalt det korte 20. århundret, som begynte i 1914 med utbruddet av verdenskrigen og sluttet i 1991 med Sovjetunionens sammenbrudd.

Oskar Mendelsohn var barn av innvandrede foreldre fra Tsar-Russland. Han opplevde først forfølgelse, flukt, eksil og hjemkomst. Deretter skulle det bli hans livsgjerning å dokumentere, forklare og forstå disse begivenhetene. Det monumentale uttrykket for dette er bokverket Jødenes historie i Norge gjennom 300 år som nå foreligger i en ny samlet utgave, 50 år etter at første bind så dagen lys, og 70 år etter at verket ble påbegynt.

Jødenes historie i Norge gjennom 300 år handler om en bitte liten minoritet i et bitte lite land i det nordvestlige hjørnet av Europa. Boken lar seg likevel lese som en refleksjon over og et forsøk på å forstå hva det var som gjorde det 20. århundret ikke bare kort, men brutalt. Verket fremstiller en del av norgeshistorien gjennom en nøktern redegjørelse for den jødiske minoritetens ve og vel fra 1814 til 1985.

Annonse