00:00 - 29. november 2019

Kampen om opinionen

Rune Slagstads form ypper til knallhard motsigelse, men bidrar ikke til nye innsikter.

Ypper til strid: Rune Slagstads bok Spillet om Ullevål sykehus vil bli omfavnet av motstanderne av nedleggelsen av sykehuset. Foto: Camilla Alexandra Lie

Hvorfor er sykehusopprør blitt så vanlig her i landet? Folk mobiliserer massivt når et lokalsykehus eller en sykehusavdeling er truet av nedleggelse. Men Ullevål sykehus, som kampen står om i Rune Slagstads nye bok, og for så vidt Aker sykehus før det, er ikke akkurat små, lokale sykehus i den geografiske periferien.

Tvert imot har fusjoneringen av Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Aker sykehus og Radiumhospitalet til ett sykehus i 2009, Oslo universitetssykehus (OUS), utviklet seg til å bli det største enkeltprosjekt i Fastlands-Norge noensinne. Selv i Oslo er det maktpåliggende med sentralisering, ifølge «doldisbyråkratene» og deres, fritt etter Slagstad, villige politiske medløpere i Høyre og Arbeiderpartiet.

Markedsstaten. Sykehus er monumentale samfunnsinstitusjoner som fremfor noe representerer trygghet for liv og helse. Derfor kødder man ikke ustraffet med sykehusene våre. Ifølge Slagstad og mange med ham er det blitt for stor avstand mellom «et ekspanderende sjikt av markedsstyrte ledelsesbyråkrater med bunnlinjen som høyeste verdi» og de som faktisk befinner seg på sykehusene, altså pasientene og fagfolkene. Forfatteren har tidligere skrevet mye om kunnskapsregimer, og plasserer dagens sykehuskamp inn i «markedsstatens» logikk. Da «markedsstaten» avløste «arbeiderpartistaten» på 1970/1980-tallet, ble fagstyre ved profesjonene etter hvert erstattet av dette nye ledelsessjiktet, som Slagstad mildt sagt har lite til overs for.

Annonse