00:00 - 15. november 2019

Evigheten målt ut i år

Tiden forblir den sentrale faktoren i Øyvind Rimbereids poesi.

Illustrasjon: Arne Ekeland: De siste skudd, 1940 © Arne Ekeland / BONO 2019. Foto © Nasjonalmuseet for kunst Jacques Lathion.

Tidens guder er dens menn, fastslo Henrik Wergeland i et dikt fra 1842. Og i dagens norske poesi er det særlig en poet som dyrker tiden og historien, som alltid vil inn og lirke i koblinger vi tror er faste, men som i diktets form kan vise seg foranderlige. Jeg snakker selvfølgelig om Øyvind Rimbereid, som også i sin nye diktsamling, Hvit hare, grå hare, svart, spør seg hvordan fortiden ser ut fra fremtiden vi lever i.

Det har allerede gått 12 år siden fremtidsdiktet Solaris korrigert, Rimbereids mest kjente diktsamling, ble innlemmet i Norsk litteraturfestivals forslag til kanon. Listen telte 25 verk og spant fra Voluspá til nettopp Rimbereid. Siden den gang har Rimbereid gitt ut en ny diktsamling omtrent annethvert år, og hver bok er blitt gjenstand for mye oppmerksomhet. Den som i fremtiden skal se nærmere på resepsjonen, vil nok også finne at Rimbereids dikt omtales med en ærbødighet av samme type som forfattere som Dag Solstad eller Jon Fosse gjerne blir møtt med.

Tidsmotivet. Diktene i første del viser Rimbereids kjærlighet til arbeid og materialitet; her besynges både sandpapiret og hengselen med egne oder. Midtdelen, «(Før Nasjonalgalleriet pakkes ned)», presenterer ekfraser, dikt skrevet til bilder av blant andre J.C. Dahl, Goya og Astrup. De mest beskrivende av disse kan ikke sies å være stor poesi. Diktene går så tett på motivene at de lukker dem inne, selv om formålet er det motsatte. Verselinjer som «Det er mange år til maleriet vil krakelere. / Maleriet vet ennå ikke hva det vet.» vitner om at Rimbereids intense interesse for bilde og historie også (re) produserer filosofiske klisjeer.

Annonse