13:52 - 25. november 2019

Det blir dyrt når alt er billig

Stikkordet er billig i denne kritiske boken om kapitalismens umettelige sult, ekspansjonstrang og destruktive virkninger. Forfatterne har kort sagt liten tro på grønn vekst.

Kapitalismekritikk: Patel og Moore er blant de få som klarer å snakke om både sosial ulikhet og klimakrisen samtidig, skriver Thomas Hylland Eriksen. Foto: Joe Raedle/Getty Images

Anbefalt bok

Raj Patel og Jason W. Moore

A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet

London: Verso 2019

Klimaungdommene overdriver når de skaper inntrykk av at vi lever i en endetid. Det kan likevel tenkes at Greta Thunbergs gravalvor og sterke virkemidler er nødvendige for å vekke svake politikere og forspiste middelklassemennesker. Og de har etter hvert en stor, pessimistisk, vitenskapelig fundert litteratur å trekke veksler på.

Det er liten tvil om at den globale sivilisasjonen har malt seg inn i et hjørne. Tilgangen til fossilt brennstoff var en velsignelse for menneskeheten i to hundre år, men er nå blitt en forbannelse. Behovet for troverdige alternativer til konsumerisme og vekstøkonomi er akutt, og mange legger inn bud for tiden, blant annet forskeraktivistene Raj Patel og Jason Moore, som argumenterer for at selve kapitalismens logikk står i motsetning til økologisk bærekraft. Det er flere grunner til å bruke noen timer på denne boken. Den er ikke for lang, den er godt skrevet og velinformert, og har et par originale grep som skiller den fra det store gross.

Columbus. For det første er Patel og Moore blant de få som klarer å snakke om både sosial ulikhet og klimakrisen samtidig. Dette er jo vår tids to store motsigelser, men de følger ikke samme logikk og blir ofte behandlet som to separate problemkomplekser. Slik er det ikke i Seven Cheap Things, der utnyttelse av arbeidskraft og dehumanisering av mennesker har felles opprinnelse med raseringen av miljøet. Begge har røtter i en konkurransedrevet vekstøkonomi der alt som kan verdsettes kvantitativt, enten det er arbeid eller ressurser, oversettes til potensiell nytteverdi.

For det andre tar ikke denne boken utgangspunkt i den industrielle revolusjon som startskuddet for capitalocene (altså kapitalens tidsalder, en presisering av antropocene), men begynner på midten av 1400-tallet med den portugisiske koloniseringen av Madeira og Kapp Verde. Columbus er en gjennomgangsfigur, og forfatterne viser hvordan han, da han for første gang så landskapene på de karibiske øyene, umiddelbart oversatte dem til potensielt målbare ressurser – treverk, energi, mineraler. Det er rent så man ser for seg Skrue McDuck idet han bokstavelig talt får dollartegn i øynene når han ser et fjell som kan reduseres til mineraler og konverteres til penger.

For det tredje er bruken av begrepet billig vellykket. Både på engelsk og norsk kan billig/cheap både bety at noe koster lite (som i ‘røverkjøp’) og at det er simpelt og vulgært. Det som er billig består i «en strategi, en praksis, en vold som mobiliserer alle typer arbeid – menneskers og dyrs, botanisk og geologisk – med så små omkostninger som mulig».

Billig x 7. Formålet er berikelse, drivkraften er konkurranse, og midlene er alt som kan oversettes til målbar verdi. Dersom noen av leserne synes dette minner om Marx’ verditeori, har de rett. I de første kapitlene av Kapitalen skiller han mellom bruksverdi og bytteverdi. En stol er god å sitte i og har vært frembrakt på en bestemt måte, men den er også verdt et visst antall kroner og er slik mer eller mindre verdifull enn for eksempel en bok eller en teaterbillett.

Kapitalismen gjør alt sammenlignbart med alt. Den standardiserer, effektiviserer og reduserer. Marx og hans tilhengere la hovedvekten på at arbeid ble gjort til en vare, slik at menneskelige hensyn blir underordnet dersom det for eksempel lønner seg å automatisere eller robotisere en arbeidsprosess. Patel og Moore står i gjeld til marxistisk teori, men fører den videre ved å skille mellom syv billige ting: Penger, arbeid, omsorg, energi, mat, liv og natur. Alt gjøres så billig som mulig, slik at investorene kan berike seg og være konkurransedyktige. På kort sikt er denne praksisen lønnsom, men i det lange løp er det dyrt å gjøre alt på billigste måte, omtrent på samme måte som det er dyrt å være fattig.

Hyllands bokhylle

Thomas Hylland Eriksen har skrevet mange bøker, men lest enda flere.

Hver uke presenterer han en bok han synes flere burde få med seg på morgenbladet.no.

Kapitalismen er en oppskrift på ulikhet, men den har vist seg å være mer fleksibel enn det så ut til på Marx’ tid, og har gjort livet bedre også for mange av de som ikke eier produksjonsmidler. Det store problemet i våre dager er imidlertid at vi spiser såkornet fordi markedet ikke har innebyggede mekanismer for å ivareta langsiktighet og bærekraft, hverken i sosialt eller økologisk henseende.

Seksti milliarder kyllinger. Mange elementer i denne kritikken er velkjente, men sett i lys av klimakrisen og de systemlojale forsøkene på å ta den alvorlig, fremstår analysen som både frisk, aktuell og nødvendig. For Patel og Moore er det hverken smartmobilen eller containerskipet som er det beste bildet på vår tid, men det standardiserte fabrikkproduktet Chicken McNuggets. Vi fortærer nå seksti milliarder kyllinger i året, og de fleste har hverken et godt liv, ales opp på økologisk forsvarlige måter eller smaker noe særlig. Det er essensen av ordet billig.

Hyllands bokhylle

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse