00:00 - 29. november 2019

Aristoteles i allværsjakke, Platon på pub

 Meningen med livet og meningen med rus. Sosiologen får sagt vel så mye som filosofen om meningen med tilværelsen, ved å studere de metodene vi bruker for å flykte fra den, skriver Bjarne Riiser Gundersen.

Livets mening: Karakterene i Roy Anderssons filmer funderer ofte over meningen med livet. Og finner like ofte få svar. Her fra En due satt på en gren og funderte over tilværelsen. Foto: © Studio 24

Meningen med livet, du. Jeg kikker på den storsnutede tittelen på forsiden av filosof Einar Duenger Bøhns nye bok, og skanner den slanke litteraturlisten bakerst, der de fem første titlene – av i alt 19 – er skrevet av ham selv. Det er ikke umiddelbart enkelt å avgjøre hva jeg holder i hendene. Et eksempel på jordnær smålåtenhet, som uten å gjemme seg bak en hær av referanser eller å forsvinne inn i nevro- og bio-land, vil undersøke meningen «med alt rasjonelt, normativt og bevisst liv i stil med vårt», i et språk som er tilgjengelig for menigmann? Eller snakker vi heller om et kosmisk-komisk overmot, der en 42 år gammel professor i filosofi tror han kan løse selve livsgåten fra kjøkkenbordet i Lillesand, på 169 små sider?

Ettersom Bøhn er oppdratt i en analytisk tradisjon som lenge har stått sterkt ved norske universiteter, kan vi være sikre på at svaret – både på dette spørsmålet og på det store som er bokens tema – må vente til vi har vært gjennom en rekke begrepsavklaringer (man skal ikke se bort fra at for enkelte analytiske filosofer er nettopp begrepsavklaring meningen med livet).


Så han går til verks. Bøhn er ikke interessert i meningen i livet, våre enkelte subjektive prosjekter, men er ute etter noe mer objektivt og allmenngyldig. Spørsmål om mening og meningsløshet må skilles fra termer som «absurd» eller «betydningsfullt», og er noe annet enn vurderinger av lykke, nytelse og moral.

Annonse