00:00 - 25. oktober 2019

Scener fra et kosmisk drama

Kaj Skagen tegner sitt eget liv som en kamp mellom verdenskrefter.

Mettet med mening: Sett i bakspeilet fremstår Kaj Skagens livsløp som så rikt på avgjørende hendelser at selv brødbaking og svømmeturer i Tenerife tolkes i det kosmiske dramas tegn, skriver anmelderen. Bildet er fra 1978. Bjørn Thunæs

I disse dager fyller den profilerte forfatteren og debattanten Kaj Skagen 70 år, noe han markerer med utgivelsen av selvbiografien Den forseglede ordre. Som undertittelen «Opplevd og tenkt 1949–2019» antyder, dreier det seg om en kronologisk beretning om Skagens eget liv. Over 500 sider følger vi den unge Kaj fra oppveksten i en omflakkende lærerfamilie, via skolegang og hippietid, før han i voksen alder slår inn på forfatteryrkets vei og tar opp en livslang brytekamp med Rudolf Steiners tenkning. 

Underveis utfolder det seg et sjeledrama hvor hovedpersonen slites mellom sin tilhørighet i en åndelig idéverden og trangen til selvutfoldelse i den falne materiens avgrunner. Selv fortolker han konflikten som et «kosmisk drama» og uttrykk for en dypereliggende skjebne.

Bibelen og Bjørneboe. Skagen lærer tidlig at verden er urettferdig og vilkårlig. Faren er en pietistisk tyrann som kombinerer kroppslig avstraffelse med tilfeldig utstedelse av nåde og anerkjennelse. Motvekten finner Skagen i religionen og tenkningen, som begge representerer tradisjon og stabilitet. Til å begynne med ledes han inn i karismatisk kristendom, deretter til antroposofien og den filosofiske idealismen etter Platon og Hegel. Underveis gjennomlever han en serie med åpenbaringer og avvergelser, der nye overbevisninger avløser hverandre med høy hastighet. Har Skagen først oppnådd sublim erkjennelse, kan vi være sikre på at den noen sidere senere vil slå over i skuffelse og antipati. 

Annonse