00:00 - 04. oktober 2019

Muus og hennes menn

Oline Muus forblir det annet kjønn i Bodil Stenseths historie om prestefruens selvstendighetskamp i det norske Amerika.

Etterlyser bilder: Portrettet av familien Muus foran prestegården Holden i Minnesota, USA, er det eneste bildet i Bodil Stenseths historiske ekteskapsdrama Fru Muus' klage. Det synes anmelderen er i overkant sparsommelig. Foto: Ukjent fotograf / St. Olaf College Archive / Press

Det er en begivenhet når Bodil Stenseth utgir bok. Hun er en dyktig historiker med tematisk teft, og hun er i stand til å formidle interessante og betydningsfulle historier til et bredere publikum. I årets bok tar Stenseth for seg et glemt ekteskapsdrama blant 1800-tallets kristenkonservative nordmenn i Minnesota. Temavalget gir assosiasjoner til visse dypt religiøse innvandringsmiljøer i dagens Norge, men også til hvordan større grupper av mennesker, den gang norskamerikanere, utsettes for generaliserende karakteristikker på grunn av manglende integreringsvilje innen slike enkeltmiljøer.

Oline Muus hadde sammen med ektemannen, den nyutdannede teologen Bernt Julius Muus, emigrert til USA i 1859. Han skulle bli pastor for den evangelisk-lutherske Holden menighet. Hun skulle bli prestefrue og husholdets organisator, med alle de forventninger og plikter det måtte føre med seg.

Søksmålet. Det viste seg at herr og fru Muus ikke hadde sammenfallende syn på hvordan en prestefamilie skulle ordne sine saker. Skandalen ble utløst da Oline Muus i 1879 gikk til søksmål mot ektemannen for å få råderett over arven etter sine avdøde foreldre i Norge. Etter norsk lov var mannen enerådende over en families økonomi, mens i staten Minnesota hadde kvinner siden 1854 kunnet disponere egen arv på lik linje med menn. Oline Muus mente hun hadde jussen på sin side, men siden ektefellene fortsatt var norske statsborgere, var ikke dette noen opplagt sak.

Annonse