00:00 - 25. oktober 2019

En fjellgård for en forelesningssal

Tar man Det Norske Videnskaps-Akademis årbok for pålydende, er det fristende å døpe dem om til Akademi for bygningsvern og nekrologskriving.

Ærverdig: Det Norske Videnskaps-Akademi holder hus ved Drammensveien i Oslo. Og gir ut årbok. Dette bildet er fra 1915. Foto: Narve Skarpmoen / Nasjonalbiblioteket

Det Norske Videnskaps-Akademi, stiftet 1857, er en ærverdig gammel institusjon. Oslofolk forbinder dem nok først og fremst med en gedigen villa ved Drammensveien mellom Skillebekk og Skarpsno. Akademiet gir ut en årbok og den gir et informativt innblikk i hva som foregår innenfor de staselige veggene.

Etter gamle tradisjoner kaller Akademiet sin leder for preses og i 2018 var det medisineren Ole Mathias Sejersted. 2018 var Sejersteds siste år som leder og han har virkelig skrevet en ransakende innledning i årboka som etterlater inntrykk av et Akademi med store problemer.

På torsdagenes akademimøter har fremmøtet vært «begrenset», det er sjelden å se ikke-medlemmer selv om møtene er åpne for alle. Sejersted antyder at det kan skyldes at Akademiet oppfattes som en «lukket krets», «en slags losje» der man må kjenne koden for å føle seg velkommen. Den avtroppende lederen etterlyser «større deltagelse fra medlemmenes side». Akademiet må «bli mer utadvendt og engasjere seg sterkere i aktuelle samfunnsspørsmål», skriver han. Ellers er han redd for at Akademiet ville forvitre.

Annonse