00:00 - 25. oktober 2019

Alt hva mødrene har grublet

Få barn eller ikke? Premissene for det spørsmålet er vel så interessante som svaret.

Morskapsrefleksjoner: Gjennom Bli mor no? avkler Kristina Leganger Iversen seg selv og sin familie på vis som kan virke enkle, men som må ha krevd mye tankearbeid og stort mot. Foto: John Trygve Tollefsen John Trygve Tollefsen

Åpningsscenen i romanen I ringane (2015), Kristina Legangers forrige utgivelse, skildrer en abort på et badegulv: «Den ruglete, våte innsida mot fingeren. Den harde, glatte pilla. Det døyr i henne, løyser seg opp.» I årene som har gått siden diktdebuten Hjartemekanikk (2011) og den påfølgende romanen, har Iversen markert seg som en samfunnsdebattant med et tydelig feministisk engasjement.

Den direkte, uforferdede stilen som gir seg til kjenne i den siterte scenen, har vært Iversens adelsmerke både i skjønnlitteraturen og avisspaltene. I begge sjangre graver hun ofte i såre eller kleine tema, og setter ulike former for ubehag inn i større sammenhenger. Iveren etter å gjøre litteraturen politisk og politikken litterær har likevel ikke bare hatt heldige utfall – i flere av de politiske diktene Iversen har publisert, tipper engasjementet over i pompøsitet og positur. Morskapsrefleksjonene i hennes første sakprosautgivelse, Bli mor no?, står i det samme kvalitetsspennet.

Gitt eller fritt. Tittelens spørsmål er utgangspunktet, og Iversen stiller det først og fremst til seg selv: Skal jeg, en 28-åring med samboer, leilighet og midlertidig ansettelse, bli mor nå? Skal jeg føde barn på statsminister Solbergs bestilling? Når passer det egentlig? Hvordan velger jeg?

Annonse