00:00 - 06. september 2019

Ultraortodokse, reaksjonære nordmenn

En ekteskapsskandale fra Minnesota i 1880 har likheter med dagens innvandringsdebatt. 

Over havet: Hva skjedde med religionen, da de norske emigrantene bosatte seg i 1800-tallets USA? Det er et av spørsmålene forfatter Bodil Stenseth undersøker i den nye boken Fru Muus' klage. 

I 1880 var USA ferdig med borgerkrigen. Urbefolkningen kjempet fortsatt mot den amerikanske hæren, og ble sakte, men sikkert fortrengt. Innvandrerne strømmet til landet, som nå hadde 50 millioner innbyggere. De nyankomne jaktet på jord, og USA ekspanderte vestover. Delstaten Colorado hadde nettopp blitt en del av nasjonen. Nord- og Sør-Dakota sto for tur.

18. februar dette året, i iskalde Holden i Goodhue County i Minnesota, samlet rundt tusen norske innvandrere seg i en diger tømmerkirke. Grunn: Prestefruen Oline Muus hadde stevnet ektemannen, pastor Bernt Julius Muus, for retten. Hun krevde råderett over farsarven. I tømmerkirken fant en religiøs versjon av rettssaken Muus versus Muus sted. Menigheten skulle, med utgangspunkt i egen bibeltolkning og et eget, parallelt lovverk, avgjøre om det var hold i prestefruens påstander.

Det er forfatter og historiker Bodil Stenseth som forteller denne historien, i sin nye bok Fru Muus’ klage. Hun har tidligere skrevet bøker om Vidkun Quisling, Edvard Munch og Sonja Henie.

Annonse