00:00 - 27. september 2019

Politikkens antikke deep state

Mary Beards bok om Romerriket er en vandring i den politiske forestillingskraftens mest grunnleggende myter.

Romulus and Remus. 1615 - 1616 av PETER PAUL RUBENS. Maleriet henger i Kapitolmuseene i Roma. Album

Den politiske forestillingskraften er næret av myter. Disse mytene er på sin side befolket av arketyper, som med sine føyelige trekk kan mobiliseres i hvilken som helst situasjon. I politikken brukes mytene til å peke ut folkets fiender og avgjøre hvilke trusler staten må demme opp for. Er Brussel i realiteten det nye Roma? Står de meksikanske hordene klare til å oversvømme Republikken? Er de lidderlige elitene i virkeligheten konspiratører som søker å avskaffe nasjonen innenfra? Fra overleverte beretninger om Romerriket gjenkjenner vi arketypene som «gallerne», «hordene» og «fønikerne», men også i form av indre fiender som «autokraten», «tyrannen» og den alltid truende «konspiratøren» – en overdimensjonert skurkeskikkelse som kaster skygge langt i dagens politiske landskaper.

Mary Beards bok SPQR er en gjennomgang av den romerske republikkens historie, fra byen Romas mytiske grunnleggelse i det 8. århundre f.Kr. og frem til keiser Caracallas sensasjonelle utvidelse av romersk borgerrett til alle frie menn i riket i 212 e.Kr. Det er i løpet av disse 1000 årene at de politiske mytene tar form og gjenspilles i utallige varianter. Slik blir drapet på Julius Cæsar i år 44 f.Kr. motivert av den århundrelange frykten for kongen og tyrannen som gjør Romas borgere til slaver, akkurat slik anklagene mot Catilina bygger på en serie med foregående konspiratører og oppviglere som står i ledtog med fiender av republikken. Den mest overhengende faren kommer likevel utenfra, fra horder med barbarer som uten forvarsel inntar byen for å plyndre, voldta og drepe.

Annonse