00:00 - 06. september 2019

Ordentlig norske dikt

Kjersti Bjørkmos dikt tar sats i kommunale slagord. Resultatet er mer innlevende enn kritisk.

Hva skjer når man setter kommuneslagord som titler til dikt? Her er mye mild underfundighet og hverdagslig gråhet, skriver Katrine Heiberg. Foto: Beate Heide / Digitalt Fortalt

I kommunesammenslåingenes tid har det kommet en bok som med ømhet og nysgjerrighet løfter kommunenes slagord ut av administrasjonenes nettsider og opp i leselyset. Kjersti Bjørkmos andre poesiutgivelse samler 46 mottoer som fungerer som diktenes anslag. Et lettbent konsept som samtidig bygger forventninger om språklig skarphet og brodd mot byråkratisk sjargong, men som viser seg å være mer innlevende enn utforskende – eller kritisk. Mens kommunenes ambisjoner, håp og selvbedrag blir stille konstatert, fanger diktene heller inn hverdagslige erfaringer og øyeblikk.

Folk og fe. Kjersti Bjørkmo debuterte i 2014 med Jeg har prøvd å bli venn med dyrene, en moden debut der det konkrete og dagligdagse ble silt gjennom drømmeaktige bilder. Hadde du bodd her hadde du vært hjemme nå har både et utgangspunkt og uttrykk som jevnt over er mer prosaisk og appellerer mer til leserens gjenkjennelse. Det de to diktsamlingene har til felles, er poetens evne til å skape klare stemninger, noe hun gjerne gjør ved å situere diktet i en tid på døgnet (særlig natta) eller året (særlig gjennom snøen).

Men hva skjer når man setter kommuneslagord som titler til dikt? Møtet mellom et offentlig og et litterært språk er naturlig nok det mest slående, ikke minst erkjennelsen av at de kan ha det til felles at de setter virkeligheten i et fremmedgjørende lys, bare med ulike fortegn. Diktene er heldigvis ikke skrevet på en konseptuell formel. Noen gir liv til mottoene, andre står der uten synlig forbindelse til tittelen – men så oppstår en humoristisk forbindelse eller friksjon likevel i lesningen, og kanskje er det de som fungerer best. Resultatet er en av de norskeste diktsamlingene jeg har lest. Som om NRK skulle utgitt en diktsamling for å feire vårt mangslungne land, av kjærlighet til folk og fe, nabokrangel og ettermiddagskaffe, snø og sol, bunad og bikkje, og grevlingen som lusker i utkantene av alt. Her er mye mild underfundighet og hverdagslig gråhet i til dels forutsigbare blandingsforhold.

Annonse