09:00 - 13. september 2019

Å, Norge mitt Norge

Hva vil det si å være norsk, spør kronprinsessen. De litterære svarene er svært leseverdige.

Foto: JMN/Cover/Getty Images

Det finnes (minst) to måter å forstå den norske kronprinsessens omfattende engasjement for litteratur på. På den ene siden passer det perfekt inn i en pr-strategi der alle sjikt av befolkningen kan få sitt av kongehuset: Fra dem som ser Märtha på alternativmesser og travbaner, til Fjell og Viddes bålduftende lesere som blir møtt av Haakons smilende ansikt på omslaget, til de kulturelt engasjerte som lar seg begeistre av Mette-Marits leselyst. På den andre kan det jo ganske enkelt skyldes en oppriktig kjærlighet til litteraturen. Sannsynligvis er svaret litt av begge deler. Og det er helt greit.

I den nye antologien Hjemlandet og andre fortellinger har kronprinsessen fått med seg landets kanskje mest sentrale forlagsredaktør, Geir Gulliksen, på et prosjekt som åpenbart er myntet på den store bokmessen i Frankfurt, der Norge i år er hovedland. Ganske i tråd med det som ser ut til å være kronprinsessens litterære smak – temmelig solid, men også nokså konvensjonell – er det svært velkjente stemmer som er invitert til å reflektere over hva det vil si å være norsk, i valgfri sjanger. Mottagelsen av boken så langt har da også vært trygg og velkjent: Kjendisoppslag om Mette-Marit på lanseringsdagen og anmeldelser som fokuserer på at utvalget hun har gjort med Gulliksen enten er «ikkje noko glansbilde» eller tvert imot «tannløst». Disse reaksjonene kunne ha vært avlevert på forhånd.

En perle. Man leser ikke langt i denne samlingen av tekster før alle forpostfektninger og kongelige ambisjoner i den ene eller den andre retningen er fullstendig glemt. Det åpner med et prosadikt der Tomas Espedal – endelig!– vender tilbake til det ene temaet han aldri skriver dårlig om, nemlig sin egen oppvekst og familie. Her er glimt så flotte at jeg griper etter de beste av Espedals tidligere romaner (Brev, Dagbok og Biografi, fra begynnelsen av 2000-tallet) for å få mer av dette han beskriver så umiskjennelig varmt og konkret.

Annonse