00:00 - 06. september 2019

Beseiret av livet

Å lese to så sterke forfatteres fortellinger om det samme familielivet, nærmest i sanntid, er en unik litterær opplevelse.

I medisinens vold: I en av Oktoberbarns beste enkeltscener flyr Linda Bostöm Knausgård på legen. Det er en vold så befriende at leseren klør etter å hjelpe til. Foto: Jasmin Storch / Modernista Jasmin Storch

«En dag fann jag mig ensam i ett hus och visste inte hur jag skulle fortsätta mitt liv.» De slår så hardt, disse enkle, men også betydningstunge setningene i Linda Boström Knausgårds nye roman, Oktoberbarn. Det er første gang hun skriver åpent selvbiografisk, og det er tiden før og etter skilsmissen fra ektemannen hun beskriver: En periode preget av alvorlig psykisk sykdom, tvangsinnleggelse, elektrosjokkbehandling, selvmordsforsøk og et samlivsbrudd med påfølgende oppløsning av en familie med fire barn.

Der Boström Knausgård tidligere – og med hell! – har tatt sats i mytiske sujetter og skapt fortettede tekster som bare i glimt har åpenbart sin forfatter, har stilen i denne romanen åpnet seg fullstendig. Henvendelsen i boken er helt direkte, den åpner med ordet «jeg», og den kjemper hardt med fortiden i en preteritumsform som kan minne om en slags etterskrevet dagbok, den dagboken hun aldri fikk skrevet den gang hendelsene utspilte seg.

En omfattende opplevelse. Sykdommen har vi lest om før, både i hennes bøker og i Karl Oves. Familien også. Og motsetningene i ekteskapet. Kjærligheten mellom dem. Skrivingen. Og til dels bruddet. Kanskje kan bøkene til for eksempel Märta og Henrik Tikkanen ha gitt noe av den samme opplevelsen i samtiden, men for meg – som leser akkurat nå – er dette noe helt særegent: At to av vår egen tids sterkeste forfattere, med ulike litterære virkemidler, forteller om et liv sammen og ikke-sammen. At rike, levende, bevegende representasjoner får gnisse mot hverandre og åpne hverandre opp på denne måten.

Annonse