00:00 - 09. august 2019

Hvite hvaler kan temmes

Nobelprisvinner Toni Morrison døde denne uken. Forfatterskapet hennes utvidet den amerikanske litteraturen og nasjonalidentiteten.

Til paradis: Skjønnlitteraturen muliggjør, og krever, at leserne erfarer seg selv som flerdimensjonale mennesker, mente Toni Morrison. Mandag gikk den 88 år gamle forfatteren bort etter kort tids sykdom. Foto: Leonardo Cendamo / Getty Images

I sin flotte historiebok om kvinnelige amerikanske forfattere, A Jury of her Peers (2009), bemerket kritikeren Elaine Showalter at det var tilstrekkelig å avbilde Toni Morrisons ansikt på omslaget for å gi bøkene hennes den rette aura i bokhandelens hyller. Få andre forfatterfjes har samme majestetiske tyngde i USA: Showalter nevner Hawthorne, Poe, Twain, Hemingway, Philip Roth. Etter at sistnevnte døde i fjor vår, sto vel Morrison igjen som det siste gjenlevende ikon i amerikansk litteratur. Mandag gikk også hun bort, 88 år gammel.

I 2006 ble Morrisons Elskede (1987) stemt frem som det beste skjønnlitterære verket fra «de siste 25 år» i New York Times, og sammen med hennes betraktelig mer didaktiske debut, De blåeste øyne (1970), er den blant verkene som oftest går igjen på landets skolepensum. Hun er emne for dokumentarfilmen The Pieces I Am, som fikk sin premiere på Sundance tidligere i år, og for stadig nye monografier og avhandlinger. Hun skrev, turnerte og foreleste til det siste.

Paradoksal mottagelse. Ære og berømmelse skortet det ikke på. Men statusen hennes er likevel omdiskutert. I tittelteksten til sin nylig utgitte samling med essays, taler og meditasjoner fra de siste 40 år, The Source of Self-Regard, hinter hun selv om det paradoksale ved mottagelsen av forfatterskapet. Etter å ha fått vite at hun står på pensum på 23 forskjellige emner og kurs på et større universitet, uttrykker hun sin forbløffelse på denne måten: «I thought, well, outside of, say, African American literature or women’s studies, or, who knows, maybe even English departments and places like that, how could there be twenty-three?»

Annonse