00:00 - 12. juli 2019

Skjønnhet midt på natten

Mette Moestrup utfordrer mytene, men finner et gammelt svar på hva som er vakrest her i verden.

Stridens eple: The Judgement of Paris, av Rubens (ca.1606). Temaet er sentralt i Mette Moestrups nyeste samling. Foto: Heritage Images/Getty Images

«Alt finner sitt dikt om natten», skriver den franske feministen og forfatteren Helene Cixous i essayutvalget Nattspråk (1996). For Cixous er natten knyttet til hennes begrep om écriture féminine, den «feminine» skriften som fungerer som et redskap for endring og transcendens.

Tradisjonelt er natten drømmen og forandringens domene, en tilstand der verden fremstår fremmed og tankene løper i andre retninger enn dagslyset tillater. Om natten råder det andre, det irrasjonelle, og det knytter også natten til kvinnen. Nettopp slike forbindelseslinjer og (mis)forståelser lekes det med gjennom hele forfatterskapet til danske Mette Moestrup. I sin nye diktsamling Til den smukkeste har hun blant annet satt seg fore å tenke over skjønnheten, og utfordrer myter og historier omkring kvinner, krig, kaos og tankekraft.

Annonse