00:00 - 26. juli 2019

Opptegnelser fra arkivkjelleren

Moral og yrkesetikk står sentralt i Helga Hjorths andre roman.

Bevar meg vel: Moral er et sentralt tema i Arkivarens testamente. Foto: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Det er vanskelig å tenke seg en snodigere måte å bli forfatter på enn Helga Hjorths litterære debut. Fri vilje (2017) var et oppgjør i en familiekonflikt, et harmdirrende «svar» på forfattersøsteren Vigdis Hjorths Arv og miljø (2016).

Hjorths intensjon var kanskje ikke først og fremst å skrive god samtidslitteratur, men Fri vilje ble et performativt høydepunkt i den litterære offentligheten da den utkom. Hjorth, som er jurist av yrke, skrev flatt og prosederende om en kvinne som forakter sin dramatiske og oppmerksomhetssyke søster. Hva slags bok følger man opp med når debutboken nærmest var en praktisk løsning på et problem?

Annonse