00:00 - 12. juli 2019

Kaos i arkivet

25 år med design og illustrasjonsarbeider signert Kim Hiorthøy er blitt til en usedvanlig vellykket kunstbok.

Særegent og trendsensitivt: Grafisk design og illustrasjon signert Kim Hiorthøy er samlet (på tynt papir) mellom to permer. Alle foto: Kim Hiorthøy / Flamme Forlag

Dersom du kan navnet på to norske grafiske designere, er sjansen stor for at en av dem er Kim Hiorthøy. Siden slutten av 90-tallet har den trønderske mångsysslaren satt sitt preg på den norske offentligheten som tegner, musiker, forfatter, fotograf og filmskaper. Og i løpet av disse årene har hans underfundige, utforskende uttrykk tilsynelatende alltid vært der, i form av plateomslag, konsertplakater, barnebokillustrasjoner og katalogforsidene til Cinemateket.

Denne vedvarende tilstedeværelsen har gjort det lett å ta ham for gitt, tidvis også bli litt lei. Man har aldri fått noen reell distanse til arbeidet hans, og følgelig har man ikke sett skogen for bare analoge kollasjer av rastrerte fotografier av trær. Nå finnes det om ikke distanse, så i alle fall en anledning, for med sine snaut 700 sider med design- og illustrasjonsarbeid er Ferdig omslag kommer snart en ypperlig anledning til å fordype seg i virket til en av Norges mest prominente grafiske formgivere de siste 25 årene.

Beskjedent. Hiorthøy slår an tonen med to korte tekststykker der han beskriver sin tilnærming til kreativt arbeid. Det første er avvæpnende beskjedent, det andre ukledelig beskjedent. Det finnes et titalls slike tekster i boken, og senere skal det også bli provoserende beskjedent, før det blir åpenbart at det hele er en slags performance (i ett avsnitt betror Hiorthøy leseren at han er nervøs for at det skal komme frem at han bare later som om han lider av impostor syndrome). Tekstene er en måte å gi leseren litt tekstlig tilstedeværelse på, uten å snakke arbeidene i hjel. Det er en vellykket strategi.

Annonse