00:00 - 05. juli 2019

Gir teposen vinger

En sopptur i skogen blir en slags første kontakt mellom to sivilisasjoner i tyske Jan Wagners poesi.

Vandring: Jan Wagner skriver om teposer, flygel, såpe, spiker og servietter, men også om dyr og planter, og det finnes dessuten små studier av landskap og (små)byliv. Her er Harald Sohlbergs «Ettermiddagssol» (1895). Foto: Dag Andre Ivarsøy / Nasjonalmuseet

«God litteratur får oss til å se verden på nye måter», blir det sagt. Påstanden er en klisjé, men den er sann, og den har vært skoledannende innenfor litteraturteorien, hvor det sentrale begrepet er underliggjøring, altså språklige virkemidler som gjør det vante uvant, som setter det kjente i et fremmed lys. Vendingen «God litteratur får oss til å se verden på nye måter» er i seg selv en illustrasjon på underliggjøringsteoriens viktigste poeng: Når ikke språket stadig strekkes og pirkes i, tøyes og bøyes, visner det hen og dør.

Og tanken dør med det: Det er vel få utsagn som gir en mindre tro på litteraturens evne til å rote opp i erkjennelsesmønstrene våre enn nettopp «God litteratur får oss til å se verden på nye måter»? Som sterkere underspiller den radikale, ja verdensomstyrtende kraften som kan ligge i at mennesker for eksempel slutter å betrakte den økonomiske innretningen av samfunnet vårt som naturgitt, eller naturen vi lever med, som en ressurs for økonomien.

Verdener møtes. Litteraturen trumfer uansett alltid påstander om litteraturen, det er Selvportrett med bisverm, et utvalg dikt av tyskeren Jan Wagner (f. 1971), nok et bevis på. Wagner, som blant annet har vunnet Georg-Büchner-prisen, Tysklands mest prestisjefylte litteraturpris, er «tingpoeten i tysk poesi», forklarer oversetter Asbjørn Stenmark i samlingens korte, instruktive etterord. Han skriver om teposer, flygel, såpe, spiker og servietter, men også om dyr og planter, og det finnes dessuten små studier av landskap og (små)byliv.

Annonse