00:00 - 05. juli 2019

Folket selv vet å fortelle

Espen Stuelands briljante diktmonografi om Eilert Sundt utfordrer kunnskapsbegreper, sjangergrenser og folkelighetsforakt.

Skisse til en historie: I likhet med maleren Adolph Tidemand reiste Eilert Sundt rundt på den norske landsbygda for å undersøke allmuens skikker og vaner. Gårder som denne hadde de begge dokumentert tallrike ganger. Forfallen gård. Studie (ant.1837-1840). Foto: Nasjonalmuseet
Annonse