00:00 - 19. juli 2019

Behold det som forsvinner

Dikt, kropp, kunnskap og glemsel kobles sammen i Morten Langelands Svamp.

Mental reise: I Svamp reiser Morten Langeland blant annet tilbake til barndommen, til da man mobbet, drev dank og samlet pornoblader. Fotografiet er fra 1914. Foto: Eyvind Botolfsen / Oslo Museum

Kombinasjonen av en intellektuell tilnærming til presserende spørsmål og en frekk og leken omgang med språket er noe som særmerker Morten Langelands poesi. Resultatet er bøker som trigger leseren til å tenke over konflikten mellom individets trang til egenrådighet og det like nødvendige kollektivet, eller menneskets paradoksale rolle i å være det mest reflekterte og mest ødeleggende dyret på jorda. Ikke minst spørres det om hvorvidt vi har noen rett til å heve oss over andre dyr.

Svamp, hans femte diktsamling, er ikke noe unntak. Selv om svampen på det fargesterke omslaget er den vi kjenner fra barneskolens klasserom, tavlas viskelær, refererer den i boken også til den enkle og geniale organismen som skal ha vært det første dyret på jorda, og som lever av å la næring sildre gjennom porene sine. Svampen er en takknemlig inngang til å tematisere minner, glemsel og selvforståelse – gjennom svampmotivet berører diktene ikke bare enkeltmenneskets mottagelighet og sårbarhet, men også hvordan slekters gang innebærer både videreføringer og tap.

Dumme dyr. Samlinga er delt i tre. «Baneheia» består av historier og minner fra poetens oppvekst i Kristiansand, «Makedonia» forteller om opplevelsene fra en internasjonal poesifestival, og «Solsnu» er fem løst sammensatte dikt om en hjemreise til jul, en morfars begravelse, en årsoppsummering og en etterrefleksjon. «Løst sammensatt» er for så vidt en god betegnelse på hele utgivelsen – svamp-metaforen blir selve bindemiddelet i boken. Det tydelige jeget (Morten) er også en svamp som gjennomstrømmes og siler ut dikt. Underveis instruerer han leseren og kommenterer sin egen tekst. At boken ikke bare fremstår som et ferdig resultat, men innlemmer oss i tilblivelsen (i alle fall får oss til å tro det), skaper en tiltalende åpenhet.

Annonse