08:51 - 25. juni 2019

Ti tusen filmer mellom to virtuelle permer

Et søkbart oppslagsverk med opplysninger om ti tusen filmer som tar opp menneskerettigheter og globale spørsmål? Den kunne bare bli til i elektronisk form. Og den er laget av en nordmann.

Vidt utsyn: Njål Helgheim dekker hele filmhistorien, og har bestrebet seg på å inkludere flest mulig filmer fra det globale sør i et forsøk på å motvirke eurosentrismen. Bildet er tatt under opptak av Patricio Guzmans dokumentarfilm Nostalgia For The Light (2010) om ettervirkningene av Augusto Pinochets regime. Foto: Atacama Prods / Blinker Film / Wdr / Tve / Kobal / REX / NTB scanpix

Anbefalt verk

Njål Helgheim

Wikipilation: The encyclopedia of films about world history & human rights and global issues

Eget e-forlag 2018

Hva er en bok? Tja. Ikea-katalogen blir av og til anmeldt, og nylig skrev Espen Søbye en kritisk anmeldelse av Biltema-katalogen her i Morgenbladet. En av mine professorer, kjent for sin konsise form, spurte meg en gang i forrige århundre hvor lang en bok måtte være. Jeg spurte min redaktør, Berit Berge i Universitetsforlaget, og hun svarte at en bok var på 48 sider. Minst.

Enkelte boktyper er nesten umerkelig gått inn i historien. Er det for eksempel noen som husker når telefonkatalogen ikke lenger lå på dørstokken en gang i året? Papirutgaven av Encyclopedia Britannica er forlengst ute av normal sirkulasjon. (Jeg har 1986-utgaven stående, i 33 bind, i kjelleren, i sin tid kjøpt på avbetaling.) Og hvordan er det, utgir Kunnskapsforlaget fremdeles de blå ordbøkene?

Allerede i 1985 skrev Jon Bing om den kommende e-boken og dens konsekvenser. De første tiårene gikk utviklingen tregt, men nå er den ikke bare i ferd med å ta over markedet, men den forandrer bokens struktur og logikk. Et spennende eksempel er nordmannen Njål Helgheims Wikipilation, et massivt oppslagsverk om dokumentarfilm som bare hadde vært mulig i elektronisk format. Det minner oss om hvorfor filtrering av informasjon er så viktig at googling snarest bør bli et skolefag.

Wikileaks og Wikipedia. Tittelen røper konseptet. Det dreier seg om en samling (compilation) inspirert både av Wikileaks og Wikipedia. Den distribueres av Amazon og Apple, og kan lastes ned til en symbolsk pris. Omfanget er uoverskuelig og betydelig. Tematikken er dyster og viktig, nemlig alle slags brudd på menneskerettigheter, samt utvalgte globale spørsmål som miljøkatastrofer. Helgheim dekker hele filmhistorien, og har bestrebet seg på å inkludere flest mulig filmer fra det globale sør i et forsøk på å motvirke eurosentrismen. Totalt har han informasjon om rundt ti tusen filmer. Han innrømmer at katalogen på ingen måte er komplett, men tilføyer at siden Wikipilation er en e-bok, er den lett å oppdatere.

Dynamisk samling. Forfatteren har ikke sett ti tusen filmer. De aller fleste har han samlet informasjon om på nettet, men de korte tekstene om hver enkelt film inneholder nok informasjon til å være nyttige. Den som måtte finne på å lese boken sekvensielt, vil se at den er kronologisk. De første filmene som er omtalt, handler om The Big Bang og de første éncellede organismene (noe som er litt overraskende, ettersom evolusjonen kan sies å falle utenfor oppslagsverkets tematikk), og når man kommer til det 20. århundret, skjønner man at både filmer som er laget på 1920-tallet og filmer som handler om 1920-tallet er plassert i samme kapittel.

Ikke at det gjør noe. Bøker av denne typen er ikke til å lese fra side én og utover. De fyller nisjen internett og hypertekst generelt er skreddersydd for, nemlig arkivfunksjonen. Du trenger ikke lenger å lære Deweys klassifikasjonssystem, bruk av kartotekkort eller engang bokstavrekkefølgen i alfabetet. Du må bare klikke på forstørrelsesglasset i venstremenyen, og så er du i gang. For eksempel slik:

-→South Sudan

18 matches found

Location 19521

2011–present, SOUTH SUDAN

Location 19544

the state of affairs in South Sudan), Madina’s Dream (

Så klikker du på den nederste lenken, og kommer til en side der forfatteren forteller litt om filmen Madina’s Dream, der hovedpersonen er en elleve år gammel jente i en flyktningleir. Hvis du er interessert nok, går du til nettet for å finne filmen.

Det er slik oppslagsverk fungerer i våre dager. De er dynamiske, relasjonelle samlinger av kunnskap: De er gjenstand for kontinuerlige justeringer, oppdateringer og forbedringer, og de er vevet sammen med informasjon, kilder, digresjoner og diskusjoner på nettet.

Hyllands bokhylle

Thomas Hylland Eriksen har skrevet mange bøker, men lest enda flere.

Hver uke presenterer han en bok han synes flere burde få med seg på morgenbladet.no.

Personlig. Wikipilation viser hvordan nettet forandrer struktureringen av kunnskap. Det er en rikdom her som ville ha vært vanskelig å forsvare i en konvensjonell utgivelse, og resultatet har dessuten et idiosynkratisk, personlig preg, ikke minst fordi boken inneholder over sytti tegninger laget av forfatterens barn. Den angivelig forflatende og homogeniserende digitale verdenen kan altså bidra med mer, ikke mindre, av individuelle særheter.

Samtidig er det åpenbart at Helgheim har hatt problemer med å avgrense feltet. I en verden der alt henger sammen med alt, er det vanskelig å si hvor noe slutter og noe annet begynner. Dessuten er det mange kilder han ikke har tilgang til på grunn av språklige begrensninger; de aller fleste filmene i samlingen er på et vesteuropeisk språk. Han tar gjerne imot tips. Wikipilation er et ambisiøst, grensesprengende og grenseløst prosjekt som gir et hint om hvor en del av bokverdenen er på vei.

Hyllands bokhylle

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse