00:00 - 21. juni 2019

Tegner og forklarer krigen i Ukraina

Fedor Sapegins tegneseriereportasje fra et krigsherjet Ukraina blir for balansert for sitt eget beste.

Reportasje: Fedor Sapegin presenterer nøkkelhendelser i konflikten side om side med tegnede intervjuer han gjorde under reiser til Kyjiv og Donetsk i 2014 og 2016. Illustrasjon fra boken / Fedor Sapegin

Krigen i Øst-Ukraina er et eksempel på at det enogtyvende århundrets økte tilgang på informasjon om, og dokumentasjon av, væpnede konflikter sjelden bidrar til økt innsikt og forståelse hos mennesker som observerer dem på avstand. Der tv-mediet gjennom andre halvdel av 1900-tallet gjorde krig til mediebegivenheter som samlet publikum i et simultant, énveiskommunisert fellesskap, er dagens uoversiktlige mylder av rapporter fra sivilister, journalister, etterretningstjenester og ulike særinteresser som skapt for å fostre avmakt, tvil og fraksjonering.

Sannheten er fortsatt krigens første offer, men nå vandrer den over slagmarken som en zombiearmé av vandøde fakta, parat til å infisere alt den kommer over med sitt giftige bitt.

Annonse