00:00 - 21. juni 2019

Poetens fottur

Det er en dunkel dramatikk i naturdiktene til den franske poeten André du Bouchet.

Selvmotsigende sammenstillinger: Man får et inntrykk av at det foregår en kamp bak og på linjene i André du Bouchets dikt. Foto: Adoc Photos / Corbis Historical / Getty Images

Franske poeter har alltid vært i front når det gjelder å skape nye uttrykk og former. Blant de mest kjente eksemplene er Charles Baudelaires modernistiske prosadikt, den spyttende uærbødige og selvironiske Årstid i helvete (1873) av Arthur Rimbaud, samt Stéphane Mallarmés lydlige og grafiske krumspring. Om man er prisgitt det som blir oversatt til norsk for å kunne lese fransk poesi, så er dette – den kompromissløse nyskapingen, viljen til å pløye ny jord, og derfor også mangfoldet – noe leseren blir slått av.

Et nytt tilskudd til floraen av franske poeter på norsk er den mindre kjente André du Bouchet (1924–2001), gjendiktet av Erlend Wichne. På baksiden av I den tomme varmen kan vi lese at dette er «et av de viktigste verkene i fransk etterkrigspoesi» – en opplysning som står uten nærmere begrunnelse, men som boken i seg selv skal vise seg å være et godt argument for.

Jeget og naturen. Allerede tittelen på diktsamlingen sier noe om denne dikterens språklige særegenheter. I den tomme varmen er, til tross for appellen til sansene, et kontraintuitivt bilde. Varme er jo noe mettet; kjærtegnende eller klam, men alltid hudnær. Denne selvmotsigende sammenstillingen viser seg å være talende for Bouchets bok. Diktene prøver tilsynelatende å beskrive et landskap, men leserens oppmerksomhet trekkes vel så mye mot språket, som hele tiden vender seg mot seg selv og det lyriske jegets (svært personlige) møte med omgivelsene: «Ingenting, / i dag, blir trampa / sammen. Jeg vedvarer ikke i den nakne lufta. På denne / veien som vokser.»

Annonse