00:00 - 28. juni 2019

Fornuften er ikke fornuftig nok

Erling Aadlands essayistiske undersøkelse av litteraturens grunnlagsproblemer skriver seg bortenfor den nøkterne forstand.

Ikke umulig: Professor og litteraturviter Erling Aadlands nye bok er overraskende tilgjengelig, ifølge anmelderen. Foto: Solum Bokvennen

Litteraturens verden er et på alle måter fascinerende bokprosjekt. Et 650 sider langt personlig essay, som på samme tid er en akademisk forfallsfortelling og det mange ville kalle en dypt idiosynkratisk gjennomgang av litteraturfaglige grunnlagsproblemer. Erling Aadland, som til daglig er professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, har alltid vært opptatt av de samme uutgrunnelige spørsmålene: Hva er språk? Hva er lesning? Hva er skrivning? Disse utgjør også drivfjæren i hans mest ambisiøse bokutgivelse så langt.

Selv om det stort sett er akademikere som har gjort et yrke ut av å gruble over slike spørsmål, er dette strengt tatt tanker samtlige av oss i en eller annen forstand har et forhold til i kraft av å være språkdyr, påpeker Aadland. «Mange lesere har et større behov for litteraturteori enn de selv kanskje er innstilt på å tro de har,» altså bør den slett ikke forstås som noe utenpåklistret og sekundært, snarere tvert imot.

Overraskende tilgjengelig. Litteraturens verden er fremfor alt preget av et langt livs lesning og forskningsinteresser knyttet til de nevnte grunnlagsproblemene. Det sier seg dermed kanskje selv at denne undersøkelsen av litteraturens antinomier (som er bokens litt kryptiske undertittel) er et rent teoretisk arbeid. Det er også blitt et essay rikt på referanser til (og lengre sitater av) Platon, Nietzsche, Heidegger og andre størrelser fra filosofihistorien, men hvor litterære eksempler oppsiktsvekkende nok knapt forekommer.

Annonse