00:00 - 21. juni 2019

Fremtiden er et annet sted

Hva skjer når Frankensteins monster slippes løs i Bagdads gater?

Skraphandleren Hadi begynner å plukke med seg kroppsdeler: Den irakiske forfatteren Ahmed Saadawi skriver sin egen versjon av Frankenstein. Foto fra James Whales filmatisering, Frankenstein 1931.

Mary Shelleys roman fra 1818 om Victor Frankenstein, vitenskapsmannen som skaper et menneske i laboratoriet sitt, har øvd uoverskuelig innflytelse i vestlig kultur. Man tar neppe munnen for full hvis man karakteriserer den som modernitetens kanskje fremste grunnlagsmyte. Den er fortalt i utallige varianter og innenfor alle medier de siste 200 årene, og er så allestedsnærværende at den nærmest er blitt usynlig: Frankensteins streben for å overskride naturens grenser med vitenskapens midler er ikke lenger en eggende fantasi eller advarsel, men ganske enkelt praksis overalt i samfunnet. I dag er vi alle Victor Frankenstein, er det lett å tenke.

Derfor er det interessant å merke seg at når den irakiske forfatteren Ahmed Saadawi skriver sin versjon av Frankenstein, så velger han å gi avkall på nettopp det som har vært konstituerende for mytedannelsen, nemlig vitenskapen. Hva skjer med modernitetens grunnlagsmyte når man tar moderniteten ut av den?

Annonse