08:28 - 14. juni 2019

Døde fedre biter ikke

Édouard Louis har skrevet et anklageskrift mot dem som har holdt faren hans nede. På veien tar Louis selv livet av ham.

Innenfor en streng ramme: Édouard Louis skriver om farens liv som et liv definert av nektelser: Ikke penger, ikke mulighet til å studere, ikke mulighet til å realisere drømmer. Foto: Fin Serck-Hanssen / Bono / Aschehoug
Annonse