00:00 - 28. juni 2019

Den lange forsoningen

Finn Olstad vil møte norgeshistorien med et ukonvensjonelt blikk, men ender opp med tradisjonelle svar.

I nytt lys: Når Finn Olstad skriver om norsk historie fra 1905 til 1945, vil han se på de store spørsmålene på nytt og svare på dem på nye måter. Her er statspolitiet i oppløsning foran Torggata Bad i 1936. Foto: NTB scanpix

Med to tykke bøker har Finn Olstad, tidligere professor i historie ved Norges idrettshøgskole, satt seg fore å fortelle Norges historie i det tyvende århundret på nytt. Det nyutgitte bindet, som har fått tittelen Den store forsoningen, dekker perioden fra 1905 til 1945, og kommer ut to år etter Den lange oppturen som handler om årene fra 1945 til 2015.

Olstad er en særdeles rutinert forfatter av historiske verker knyttet til de to store bevegelsene som på hver sine måter preget Norge i det 20. århundret: arbeiderbevegelsen og idrettsbevegelsen. I forordet etterlyser Olstad nye mentale kart for å oppdatere forståelsen av historien. Også i historiefaget er det ifølge forordet nødvendig å se på de store spørsmålene på nytt og å svare på dem på nye måter. Endelig mener Olstad at det er konkurransen mellom ulike fortolkninger som driver historien fremover.

Den språklige vendingen, igjen. Dette siste er det grunn til å tvile på, særlig med tanke på de postmoderne, metodiske bekjennelsene Olstad selv deler med leseren i forordet. Her beskriver han sin egen faglige utvikling fra å være sosialhistoriker, til å forstå historien gjennom den såkalt språklige vendingen.

Annonse