00:00 - 16. mai 2019

Uten en tråd

Bidragene i Nasjonalbibliotekets påkostede antologi om medisinhistorie strekker seg fra det utydelige til det elendige.

Urent: «Det er uklart om Nasjonabibliotekets bok er ment å bestå av bilder med tekst til, eller tekster med bilder til. Resultatet blir uansett et rot.» Illustrasjonen var opprinnelig publisert i Hudens sygdomme (1855-62). Foto: Johan Ludvig Losting / Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket satser på å være tilstedeværende for en større del av befolkningen enn før, blant annet ved å utgi illustrerte bøker. Også The British Museum gir ut praktfulle og rimelige bøker med orienterende tekster for leg og lærd, ofte med utgangspunkt i museets samlinger. Initiativet i seg selv er det grunn til å ønske velkommen.

En nærmere kikk på utgivelsen Blod og bein, en antologi på 14 bidrag om «Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie», reiser imidlertid flere spørsmål. Det er for eksempel ikke oppgitt noen redaktør for boken. At bidragsyter Espen Stueland takker bokens redaktør (uten at vedkommende navngis), viser i hvert fall at noen har hatt denne jobben. Jeg går ut fra at det har vært Aina Schiøtz, som også har skrevet en introduksjon kalt «Kroppens bilder – de sykes hus». Men noen prinsipper for antologien inneholder ikke denne artikkelen.

Elementære mangler. På esken til den lekre publikasjonen står det at boken er illustrert med materiale fra Nasjonalbiblioteket, men om det er billedmaterialet som har dannet et slags redigerende prinsipp skal være usagt. Det er heller ikke opplyst om boken har hatt en billedredaktør.

Annonse