00:00 - 12. april 2019

Mellom verden og forestillingene

Den Nordisk råd-nominerte novellesamlingen Efter solen er et blussende nettverk av økonomi, makt, seksualitet og lengsel.

Jonas Eikas «Efter solen» er en plastisk samling fortellinger med et stort nedslags- og forestillingsfelt. Foto: Lil B. Wachmann / Forlaget Basilisk
Annonse