00:00 - 12. april 2019

Fornuften er ikke død, vi må bare bruke den

Rune Lykkebergs analyse av Vestens selvoppgjør er like virtuos som den er akutt nødvendig, skriver Bernhard Ellefsen.

Unikum: Rune Lykkebergs analytiske verktøykasse er rikere enn hos noen annen offentlig intellektuell i Norden. Arkivfoto: Lærke Posselt

Det er lett å tenke at 2010-tallet har vist oss helt nye opprør mot etablerte sannheter og politiske eliter. I flere av EUs østlige medlemsland har illiberale ledere vunnet terreng i demokratiske valg, og deretter gått løs på de samme samfunnsstrukturene som de ble valgt gjennom. Vestens møte med migranter og flyktninger har polarisert befolkningen og ført til at land etter land har innført reaksjonære tiltak, angivelig for å bevare grunnlaget for sine egne velferdsstater. Disse ble i sin tid bygget på prinsipper om like rettigheter for borgerne og felles ansvar for de svakeste.

I 2016 fikk den folkelige skepsisen mot elitene to utslag som ingen hadde forutsett, og som i dag er bestemmende for den geopolitiske dagsorden: Gjennom demokratiske og åpne valg besluttet britene å forlate EU og amerikanerne at Donald Trump skulle etterfølge den progressive optimisten Obama som president.

De siste tre årene er det bare den unge klimaforkjemperen Greta Thunberg som har klart å dreie samtalen bort fra disse dramatiske tilbakeslagene for Vestens selvforståelse. 

Annonse