00:00 - 15. mars 2019

Raseriets røtter

Kan det være at en stadig mer polarisert offentlighet gir den politiske diktningen ny giv?

Til kvinnekamp: Poeten Anne Sexton bidrar med linjene «Jeg er ikke mer kvinne / enn Kristus var en mann» i antologien «En eller to eller hundrevis av søstre». Dikt om kvinner og kvinnekamp, redigert av Amalie Kasin Lerstang.

«[H]ar all livets nyutsprungne pupper/teke luven frå 2000 års kvinnekamp?» spurte Eldrid Lunden ironisk i diktsamlingen Det omvendt avhengige (1989), og henviser blant annet til (artisten) Madonna som et noe tvilsomt idol. Iblant kan det føles som hver dag på jorden gir meg nye grunner til å stille meg samme spørsmål. Heldigvis finnes det også flust av initiativer som understreker at svaret er «Nei!».

Det gjelder for eksempel den nye antologien En eller to eller hundrevis av søstre. Dikt om kvinner og kvinnekamp, redigert av Amalie Kasin Lerstang, som i fjor fulgte opp sin prisvinnende debutroman med diktsamlingen Vårs. Kamplysten spiller en avgjørende rolle i Lerstangs egne dikt, og i årets antologi viser hun frem en bred, feministisk tradisjon – på tross av at ordet «feminisme» ikke er nevnt et eneste sted i antologien er det jo kvinnelig fellesskap det handler om her.

Polarisert i poetisk kontekst. Antologien er inndelt i tematiske avdelinger, og innenfor hver avdeling er diktene kronologisk ordnet. Tidsspennet kunne faktisk ikke vært større: Sapfo er representert, mens de nyeste diktene er skrevet i 2018. Som Lerstang er inne på i forordet, viser spennet at mange av erfaringene – og sinnet og problemene – som adresseres, ligner hverandre gjennom tidene. Men heller enn å plassere diktene under overskrifter som «kvinnekamp», «morskap» eller «vold», bruker Lerstang sitater fra diktene som inndelingsoverskrifter. En del er for eksempel døpt med to linjer fra Anne Sexton: «Jeg er ikke mer kvinne / enn Kristus var en mann». Slik ivaretas diktenes flertydighet, heller enn å prente inn at det vi leser nødvendigvis bare handler om kjærlighet, kvinnerollen eller morskap.

Annonse